jalis.jpg

Maksut

Seuratoiminnan maksut

Seuratoiminnan kulut katetaan erilaisin maksuin. Jämsänkosken Ilveksessä neljä (4) keskeisintä maksuluokkaa ovat:

 1. Jäsenmaksut - Laskutetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja syyskokouksen määrittämillä summilla.
 2. Jaoston toimintamaksut - Laskutetaan toimintamaksujen piiriin kuuluvien joukkueiden pelaajilta syyskokouksen vahvistamalla summalla.
 3. Joukkuemaksut - Laskutetaan joukkueissa pelaajilta vanhempainkokouksen hyväksymän budjetin mukaisesti ja toimintaryhmäkohtaisiin kustannuksiin perustuen (esim. joukkueen leirit, varusteet).
 4. Muut maksut - Muihin maksuihin kuuluvat pääasiassa seuran tai yhteistyöseurojen järjestämät ylimääräiset tapahtumat.

1. Jäsenmaksut

Jämsänkosken Ilveksessä on käytössä useampia erilaisia jäsenmaksuja. Jäsenmaksuista ja niiden suuruudesta päättää yhdistyksen kevätkokous aina yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan. Erilaisilla jäsenillä on seurassa erilaisia oikeuksia ja palveluita. Alla erittely tämänhetkisistä jäsenyyksistä ja niiden sisältämistä oikeuksista ja palveluista.

Yli 15-vuotiailla jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen ja oman jaoston sääntömääräisissä kokouksissa.

Jäsenmaksulla katetaan mm. seuraavat järjestelmät ja palvelut:

 • internetsivut
 • myClub toimintajärjestelmä
 • toimistopalvelut
 • seuran sisäinen valmentaja- ja toimihenkilökoulutus
 • seuratapahtumat
 • muut seurahallinnon kulut (mm. talous- ja palkkahallinto ja KesLi:n jäsenyys)

Henkilöjäsenmaksu

peritään kaikilta seuran toimintaan aktiivisesti ja säännöllisesti osallistuvilta harrastajilta.

Perhejäsenmaksu

mikäli perheestä useampi jäsen osallistuu toimintaan, voivat he maksaa jäsenmaksun koko perheen osalta.

Kannatusjäsenmaksu

on yksi seuran tukemisen muoto. Kannattajajäsenet ovat yksityisiä henkilöitä, jotka suorittavat kevätkokouksen määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen kannattajajäsenmaksun. Yksityisellä kannattajajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Kannattavan yhteisön jäsenmaksu

on yksi seuran tukemisen muoto. Kannattavat yhteisöjäsenet ovat oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat kevätkokouksen määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on seuran kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kunniajäsen

on seuran hallituksen myöntämä arvonimi henkilölle, joka on tehnyt mittavan uran ilvesläisen urheilun ja seuratoiminnan eteen. Kunniajäseniltä ei peritä maksua, mutta he ovat äänioikeutettuja yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa.

2. Jaoston toimintamaksu

Jaoston toimintamaksu on maksu, joka on käytössä seuran kaikissa lapsi- ja nuorisourheiluvaiheen joukkueissa. Se laskutetaan vuoden alussa toimintamaksun piiriin kuuluvien joukkueiden pelaajilta jaoston syyskokouksen vahvistamalla summalla.

Toimintamaksulla jaosto kattaa mm seuraavat palvelut:

 • valmennusosaamisen kehitystoiminta
 • valmentaja- ja toimihenkilökoulutus
 • jaoston omat tapahtumat
 • tilavuokrat

3. Joukkuemaksut

Joukkueet laskuttavat toiminnassaan mukana olevia pelaajia sellaisten kulujen osalta, jotka eivät sisälly seuran tai jaoston laskuttamiin maksuihin. Tällaisista kuluista vanhempainkokouksen tehtävänä on laatia kausikohtainen budjetti ja taloussuunnitelma.

Joukkuemaksuihin kuuluvat muun muassa

 • erotuomari- ja pelinohjaajakustannukset
 • palloliiton sarjatoiminta
 • joukkueen omat leirit kotimaassa ja ulkomailla
 • turnausmatkat
 • varusteet

4. Muut maksut

Muita maksuja ovat yllä mainittujen lisäksi pelaajille, joukkueille tai seuralle aiheutuvat maksut, jotka yleensä ovat vapaaehtoisia tai sakkoja. Tällaisia voivat olla muun muassa seuraavat maksut:

 • Suomen Palloliiton järjestämät lisätoiminnot pelaajille
 • Keski-Suomen yhteistyöseurojen järjestämät leirit ja tapahtumat
 • seuran tai jaoston järjestämät leirit ja tapahtumat
 • Suomen Palloliiton asettamat sanktiot joukkueelle tai yksittäiselle henkilölle
 • toisesta seurasta siirtyvältä pelaajalta veloitetaan siirtomaksu

Maksujen laskutus

Jäsen- ja toimintamaksujen laskutuksesta vastaa jaosto ja joukkuelaskutuksesta joukkue vanhempainkokouksessa sovitun mukaisesti. Muiden laskujen osalta laskusta vastaa pääasiallisesti taho, jolle maksu tulee suorittaa.

Seuran sisäisessä laskutuksessa käytetään aina myClub -toiminnanohjausjärjestelmää ja noudatetaan jaoston talousohjesääntöä.

Jäsenmaksut laskutetaan toimintakauden alussa vuosittain tai jäseneksi rekisteröitymisen yhteydessä yhdellä laskulla. Joukkuemaksujen laskutuksesta päättää vanhempainkokous tai sen nimeämät vastuuhenkilöt (taloudenhoitaja ja joukkueenjohtaja).