jalis3.jpg

Turvallisuus

Suunnitelma alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta turvaaviksi toimiksi

Jämsänkosken Ilves ry:n pallojaosto noudattaa kaikessa toiminnassaan avoimuutta. Lapsen turvallisuutta lisäävien toimintatapojen tarkoituksena on varmistaa ja edistää lasten turvallisuutta jaostossamme. Toimintatapojemme avulla huolehdimme alaikäisten koskemattomuudesta ja ehkäisemme turvallisuutta vaarantavia tapahtumia ja tekoja.

Jämsänkosken Ilves ry:n pallojaostossa selvitetään välittömästi toiminnassa mahdollisesti ilmenevät epäilyt alaikäisen lapsen koskemattomuutta ja turvallisuutta vaarantaneista tapahtumista ja teoista.

Toimintatavat ovat kaikkien nähtävissä Jämsänkosken Ilves ry:n pallojaoston kotisivuilla (tämä sivu) ja niistä on tiedotettu vanhempia, valmentajia sekä vapaaehtoistoimijoita. Jämsänkosken Ilves ry:n pallojaoston johtoryhmä on hyväksynyt toimintatavat ja valvoo, että niitä noudatetaan sovitulla tavalla.

Jämsänkosken Ilves ry:n pallojaoston toimintatavat

Jämsänkosken Ilves ry:n pallojaosto tarjoaa lapselle päihteettömän, väkivallattoman ja turvallisen ympäristön. Haluamme ehkäistä toiminnassamme kaikenlaisen lapseen kohdistuvan häirinnän, syrjinnän ja hyväksikäytön.

Turvallisuudella ja koskemattomuudella tarkoitetaan sitä, että

 • lapsen perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat
 • lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan
 • lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan
 • lasta suojellaan seksuaalirikoksilta, väkivaltarikollisuudelta, päihteiltä ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.

Toimintatapojemme avulla

 • edistämme lasta suojaavan toimintakulttuurin syntymistä
 • tuemme alaikäisten turvallista osallistumista toimintaamme
 • vahvistamme lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Jämsänkosken Ilves ry:n pallojaosto on tehnyt suunnitelman lapsen turvallisuuden ja koskemattomuuden turvaamiseksi. Suunnitelma on jaoston johtoryhmän hyväksymä ja johtoryhmä valvoo sen toteutumista. Suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vuosittain johtoryhmän toimintakauden ensimmäisessä kokouksessa tai tarvittaessa.

Jaostomme vastuuhenkilönä alaikäisten turvallisuutta koskevissa kysymyksissä on johtoryhmän jäsen Timo Salokorpi.

Jaostossamme noudatetaan avointa ja toisia kunnioittavaa ilmapiiriä, jossa kaikista asioista voidaan puhua avoimesti. Lisäksi varmistamme, että ohjeet ja käytännöt ovat kaikkien tiedossa ja helposti saatavilla, esimerkiksi seuran kotisivuilla.

Tiedotamme lasten ja nuorten huoltajille lasten turvallisuutta koskevista kysymyksistä osana muuta tiedottamista. Varmistamme, että lasten huoltajat tietävät keneen voivat olla yhteydessä, mikäli epäilyä väärinkäytöksistä ilmenee.

Jämsänkosken Ilves ry:n pallojaoston työntekijöille, valmentajille ja vapaaehtoisille (joukkueenjohtajat, huoltajat ja vapaaehtoisena toimivat valmentajat) tehdään rikosrekisteriotteen tarkistus.

Toimintatavat, mikäli Jämsänkosken Ilves ry:n pallojaostossa ilmenee epäilyä häirinnästä

 • Tarkistamme huolellisesti kaikki valitukset ja epäilyt ja olemme kaikissa tapauksissa yhteydessä vapaaehtoiseen ja lapsen vanhempiin.
 • Rikosepäilyihin puutumme välittömästi. Jos on syytä epäillä, että kyseessä on rikoslaissa mainittu teko, olemme viipymättä yhteydessä poliisiin ja lastensuojeluviranomaisiin sekä Suomen Palloliittoon. Olemme yhteydessä myös lapsen vanhempiin ja epäiltynä olevaan henkilöön. Varmistamme, että kaikkia osapuolia, mahdollista epäiltyä, uhria ja uhrin vanhempia kuullaan huolellisesti tapahtuneesta.
 • Lasten ja nuorten turvallisuus on tärkeintä. Huolehdimme, ettei mahdollinen häirintä ja hyväksikäyttö jatku. Jos kyseessä on epäily vakavammasta häirinnästä tai hyväksikäytöstä, mahdollisen uhrin ja tekijän välinen kanssakäyminen katkaistaan heti.
 • Tilanteen niin vaatiessa pyydämme keskusteluapua neuvoa antavalta vaitiolovelvolliselta asiantuntijalta.
 • Viestintämme on selkeää ja totuudenmukaista. Huolehdimme, että kaikki osapuolet tietävät, miten valituksen tai epäilyn käsittely etenee jaostossamme. Jaostosta ulospäin viestittäessä huolehdimme sekä mahdollisen uhrin että tekijän oikeusturvasta.