Tietoa uimajaostosta

Uimajaosto toimintaperiaate

Uimajaoston visio:

Tarjota seutukunnan lapsille ja nuorille mahdollisuus oppimiseen ja kehittymiseen monipuolisen harrastamisen parissa. Tarjota onnistumisen elämyksiä ja perusteet kilpauinnin harrastamiseen.

Uimaseuran hallinto ja valmennus hoidetaan vapaaehtois voimin. Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan seuran jäsenistöstä ja he edustavat koko seuraa. Heidän tehtävä on linjata seuran toiminnan edellytykset sekä päättää toiminnan suuntaviivoista. Valmentajat on pääasiassa seuran jäsenistöstä ja heille on annettu koulutusta uinnin opettamiseen.

 

Uinnin johtokunta

Puheenjohtaja

Vastaa seuran uintijaoston käytännön ohjauksesta, toiminnasta ja taloudesta yhdessä rahaston hoitajan kanssa. Laatii vuosittain jaoston toimintasuunnitelman. Vastaa jaoston kokousten johtamisesta ja asioiden hoitamisesta. Ossallistuu Ilves RY hallituksen kokouksiin ja tiedottaa asioista.

Sihteeri

Vastaa johtokunnan kokousten pöytäkirjoista sekä erillaisista hakemuksista ja anomuksista Uimaliittoon ja kaupungille seuran ratavuorojen hausta. Huolehtii tiedottamisesta.

Rahastonhoitaja

Valvoo seuran talouden hoitoa. Huolehtii seuran laskut ja kulukorvaukset sekä uimakisojen starttimaksut. Laatii tilinpäätöksen vuosittain.

 Valmennusvastaava

Huolehtii siitä, että seuran toimintaperiaatteita noudatetaan ja kunnioitetaan kaikissa nuorison kilpailu- ja harrasteryhmissä, että jokainen saa tasa-arvoisen mahdollisuuden harrastaa ja kilpailla ryhmänsä ja omien tavoitteiden mukaisesti. Vastaa seuran ohjaajien osaamisesta ja koulutus tarpeista.

Jäsensihteeri

Ylläpitää jaoston jäsenrekisteriä ja whatsApp ryhmiä.

 

Valmentajat ja ohjaajat

Seuran valmentajia ja ohjaajia sitovat Uimaliiton säännöt sekä seuran toimintalinjaukset. Valmentajien ja ohjaajien tulee kiinnittää huomiota myös kasvatukselliseen puoleen.Valmentajien oma positiivinen esimerkki kannustaa myös lapsia positiiviseen toimintaan. Jokaisella valmennusryhmällä on koulutettu vastuuvalmentaja. Apuohjaajina voi toimia ilman koulutusta.

Apuohjaajat

Apuohjaajat ( lasten vanhemmat, vesipeuhu + vesipeto 2 ja 3. Yksi apuohjaaja kolmea lasta kohti) toimivat valmentajien apuna harjoituksissa. Apuohjaajilla on mahdollisuus kouluttautua ohjaajaksi Uimaliiton järjestämillä kursseilla. Vastaavat turvallisuudesta ohjaajan kanssa.

 

Talouden hoito

Seuran talouden hoito on suunnitelmallista ja vastuullista. Talousarvio laaditaan ja hyväksytään vuosittain. Seuran tulot muodostuu pääsääntöisesti jäsenmaksuista ja kausimaksusta. Myös erillaisia avustuksia haetaan Uimaliitolta ja kaupungilta. Tulot käytetään seuran toiminnan yllä pitämiseen, uimarien tukemiseen, starttimaksuihin, leireihin, ja ohjaajien kulukorvauksiin.

Seuran talousarvion puitteissa uimajaoston taloudesta vastaa jaoston johtokunta.

 

Tiedotus

Seuran tiedotus toimii seuran WhatsApp ryhmän, nettisivun, sähköpostin ja facebookin avulla. WhatsApp nopeat asiat, nettisivu pidempiaikainen tieto, sähköposti isommat asiat, facebook kaikenlaista kuvallista tietoa tekemisestämme.

 

Jäsenmaksut ja valmennusmaksut

Jäsenmaksut suoritetaan kalenterivuosittain ja kausimaksu kaksi kertaa vuodessa, aina kauden alussa. Jäsen- ja kausimaksuilla uimari pääsee harrastamaan ohjatusti seuran vuoroilla ja edustamaan Jämsänkosken Ilvestä uintikilpailuissa.

 

Vakuutukset

Seura vuoroilla uivilla uimareilla tulee olla kilpauimareiden Blue Card - lisenssi tai oma vapaa-ajan tapaturmavakuutus.

 

 Valmennustoiminnan turvallisuus

Uimahallin aukioloaikojen ulkopuolella tapahtuvassa valmennustoiminnassa noudatetaan Jämsän kaupungin liikuntatoimen turvallisuusohjeita ja uimahallin sääntöjä. Lisäksi vesipeuhu ja vesipeto2 ja vesipeto3 ryhmissä on lasten vanhempia apuna valvomassa ja auttamassa.

 

Tukeminen

Seura tukee kilpauimareita maksamalla 6 starttimaksua syksyllä ja keväällä ja lisäksi isojen kisojen starttimaksut (IKM, Rollot). Osallistuu oman seuran leirikustannuksiin 10-50%, muut uimaleirit jaoston päätöksen mukaan. Tukee ryhmien hyviä yhteishenkeä ja yhteenkuuluuvuutta nostavia tapahtumia, esim eväät ulkoilupäivään.